Jak zainwestować 10000 zł?

Na pytanie: jak zainwestować 10000 zł nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla każdego bowiem inwestycja może oznaczać co innego. Wybór metody inwestowania zależy też w dużym stopniu od samego inwestora, który może mieć różne cele inwestycyjne. Jedna osoba bowiem może chcieć ulokować 10000 zł jak najbardziej bezpiecznie, a kto inny chciałby uzyskać jak największy możliwy zwrot z inwestycji. Jeśli mówimy o inwestycji bezpiecznej to mamy tu na myśli lokaty, obligacje lub ewentualnie fundusze inwestycyjne. Dużo zależy od długości przewidywanej inwestycji i poziomu ryzyka jaki dana osoba jest w stanie zaakceptować. Polecane są zwykle fundusze stabilnego wzrostu lub obligacje pieniężne mimo, że zysk z nich jest dość przeciętny to uważa się je jednak za najbezpieczniejsze.

W co najlepiej zainwestować 10000 złotych?

Pewnie zastanawiasz się jak zainwestować 10000 zł żeby jak najwięcej zarobić. Druga połowa roku 2013 i początek 2014 to dobry czas, aby zacząć swoją przygodę na rynku inwestycyjnym. Niektórzy pewnie stwierdziliby, że  suma 10 tys. złotych jest za mała na jakąkolwiek poważną inwestycję i nie pozwali za dużo zarobić. Nie do końca jest to jednak prawda, gdyż każda zainwestowana mądrze suma pozwala na pewien zysk.

Jak zainwestować 10000 zł 2013 2014Rok 2013 rok trochę zaczął zmieniać sytuację na rynku inwestycji. Znikły już dawno lokaty omijające podatek belki i ogólnie średnia wysokość oprocentowania lokat spadła prawie o punkt procentowy przez ostatni rok. Osobom, które grają na rynku forex, czyli wymieniając walutę przez internet niezmienny kurs szwajcarskiej waluty może oznaczać spore zmiany stosunkowe. Giełda papierów wartościowych zaś w 2013 roku zaczęła powracać na drogę hossy, mimo że kursy instytucji finansowych i banków spadły nawet o kilkanaście procent. Akcje jednak mimo wysokiego ryzyka, w długich okresach, na przykład 5-letnich są w stanie przynieść stopę zwrotu w niebagatelnej wysokości ponad 200%.

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie jak zainwestować 10000 zł okazuje się więc niełatwa. Zyskownych inwestycji można odnaleźć kilka. Jak już zostało wspomniane wybierać można spomiędzy różnego rodzaju lokat, giełdy, rynku forex oraz innych instrumentów finansowych. Te trzy wymienione przed chwilą cieszą jednak największą popularnością i zaufaniem wśród polskich inwestorów.